Podniková reštrukturalizácia je proces redizajnu jedného alebo viacerých aspektov spoločnosti. Proces reorganizácie spoločnosti, môže byť implementovaný v dôsledku množstva rôznych faktorov, ako je vyššia konkurencieschopnosť, schopnosť prežiť v  nepriaznivej ekonomickej klíme, alebo celková zmena jej zamerania.

Spoločnosti často vykazujú príznaky finančných problémov oveľa skôr, ako dôjde k vyvrcholeniu krízy. Vo väčšine prípadoch je možné zabrániť stupňovaniu negatívnych hospodárskych výsledkov spoločnosti, avšak je nevyhnutné problémy odhaliť včas a zrealizovať potrebné kroky na ozdravenie hospodárskej výkonnosti a zvýšenia hodnoty spoločnosti.

Preto, ak čelíte:

- poklesu na trhu a zvýšenému tlaku od konkurencie, dodávateľov alebo zákazníkov?

- napätému cash-flow a nedostatku likvidity?

- prebytku výrobných kapacít?

- dlhodobo negatívnym hospodárskym výsledkom?

- tlaku od svojich veriteľov, alebo bánk?

- prípadne potrebujete nezávislé posúdenie výkonnosti svojho dlžníka?

Ponúkame Vám poradenské služby v oblasti reštrukturalizácií a revitalizácie podnikov podľa najlepšej medzinárodnej praxe.