• Finančná reštrukturalizácia a revitalizácia spoločnosti
  • Stabilizácia firmy prostredníctvom krízového riadenia
  • Nezávislé posúdenie finančnej výkonnosti podniku pre veriteľov / manažment / majiteľov
  • Predaj obchodných podielov alebo akcií spoločnosti
  • Predaj majetku spoločnosti alebo jej častí
  • Vyhľadanie strategických partnerov