Európska legislatíva:

Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu:

Zdroj: https://portal.justice.sk/

Zdieľaj